jak nás lze podpořit

14.09.2009 13:32

Umístit odkaz www.vedazije.cz na Vašem webu. V případě, že je Vám činnost našeho sdružení sympatická, můžete na Vašem webu umístit odkaz na naše internetové stránky. Banner je ke stažení zde. Budeme rádi, když nás budete o tomto kroku informovat, abychom na oplátku mohli na naše stránky umístit odkaz na Vás.

Členství v o. s. Fórum Věda žije! Pokud jsou Vám aktivity Fóra Věda žije! sympatické, nabízíme Vám dvě formy spolupráce s námi. Jako sympatizanta/sympatizantku (1) Vás budeme elektronickou poštou s předstihem informovat o pořádaných akcích, kterých se můžete zúčastnit. Budeme Vám také zasílat Bulletin Věda žije! Jako řádný člen/členka (2) máte možnost se aktivně zapojit do činností občanského sdružení. Obě formy Vaší případné spolupráce jsou pro nás důležité! V přihlášce za člena (XLS, PDF) prosím vyznačte, o jakou formu spolupráce máte zájem. Zájemce o členství prosíme o prostudování stanov sdružení (PDF) a vyplnění obou stran přihlášky.

Sponzorský dar Uvítáme jakoukoli finanční podporu našich aktivit. Číslo účtu 5009542001/5500, RB.

Zde je odkaz na náš transparentní účet:

http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=5009542001

Byly bychom velmi rádi, aby bylo naše financování transparentní a proto jména dárců zveřejňujeme na našem webu. V případě, že si to nepřejete, dejte nám prosím vědět. Pokud si přejete, abychom Vám zaslali potvrzení o přijetí daru (např. pro účely daňového přiznání), zašlete nám e-mail s potřebnými informacemi (jméno a adresu trvalého bydliště). Za jakýkoli finanční příspěvek Vám velmi děkujeme!

Možnosti sponzorské spolupráce s Fórem Věda žije! jsou shrnuty v letáku zde.

PODPOŘILI NÁS FINANČNĚ

Nadace Open Society Fund Praha
Nadace Open Society Fund Praha působí v České republice od roku 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací založené a podporované americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem. Během svého působení vynaložila již více než 1 miliardu korun (rozdělenou do zhruba 9.000 grantů) na podporu aktivit usilujících o rozvoj otevřené společnosti a demokracie. Programy nadace jsou zaměřeny především na posílení role práva, rozvoj občanského sektoru, lidská práva, veřejné zdraví, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. Rovněž jsou podporovány organizace zaměřené na boj proti korupci,  posilování transparentnosti veřejné správy, obhajobu veřejného zájmu a usilující o rovné příležitosti pro ženy a muže a zvyšování politické participace žen.

Jednotlivci
Dary jsou velmi význámnou částí příjmů občanského sdružení. Velmi rádi bychom všem poděkovali za přízeň. Seznam dárců je zde:

Rok 2010 (pdf) Rok 2011 (pdf)

Máte-li pocit, že jste našemu sdružení darovali nějaký finanční obnos a nemůžete jej dohledat v seznamu, neváhejte se na nás obrátit.

Komentáře