Jste zde

Jak si vedou naši vědci

24. 8. 2009

24.8.2009, Hana Kejhová, Hospodářské noviny Podle zprávy o české výzkumné infrastruktuře z roku 2008 je jasné, že vědci mají co dohánět. Pracovišť srovnatelných se světem je tu málo, přestože v posledních letech bylo 75 procent z 226 ústavů modernizováno. Nedostatky zůstaly především v nízké mezinárodní spolupráci. Podprůměrné výkony předvádějí humanitní a společenskovědní obory. Vědci se musejí snažit, ale omezování financí by vědě uškodilo. Už tak se na ni dává jen 0,65 z HDP. V roce 2008 činily daňové příjmy vlády 36 % HDP. Když započteme příjmy z majetku, tržby v podobě poplatků, dostáváme se na 1517,5 miliardy korun, což je 41 % HDP. To není málo, aby vláda podpořila vědu. Finsko je malá země, ale na vědu dává 3 %. Jistě, je krize, ale! Není to pro vládu jen výmluva? Plýtvání, skandály, korupce politiků nejde přehlédnout. Po dočasné vládě za čas neštěkne pes, ale její rozhodnutí ohledně vědy může drasticky změnit podobu Česka. Špičkoví vědci odejdou do zahraničí a v Česku zbudou montovny s nekvalifikovanými lidmi. Přitom můžeme zakládat nová vědecká centra. Peníze na ně z EU budou, protože se chystá zafinancovat projekty z 85 %. Vláda musí „ustát“ finanční spoluúčast 15 %. Bojím se, abychom jednou neměli balík peněz, ale potřebné špičkové vědce někde v „exilu“.