Jste zde

Otevřený dopis vládě Slovenské republiky na podporu Slovenské akadémie vied

29. 10. 2014
Související kauza: 
Problémy slovenské VaVaI

Vážený pane premiére,

vážená paní ministryně, vážení páni ministři, Slovenské vlády,

 

my, členky a členové spolku Fórum Věda žije!, se na Vás, vládu Slovenské republiky, obracíme s naléhavou výzvou na podporu našich kolegů a kolegyň, slovenských vědců a vědkyň.

Vyzýváme Vás, abyste důkladně zvážili důsledky politiky, kterou uplatňujete vůči Slovenské akadémii vied (SAV) a vůči slovenským vědcům a vědkyním vůbec. Slovenská akadémia vied patří nejen mezi uznávané partnery v rámci mezinárodní vědecké spolupráce, ale především je nenahraditelnou součástí vzájemně propojeného systému vědeckých a odborných univerzitních i neuniverzitních pracovišť na Slovensku. Její likvidace, která nyní hrozí, by narušila řadu významných vědeckých projektů a pro slovenskou vědu a kulturu by znamenala těžkou ránu, srovnatelnou snad pouze s následky likvidace Matice slovenské uherskými úřady v 19. století.

S hlubokým znepokojením sledujeme kritickou situaci ve vědě na Slovensku, k jejímuž vyhrocení vedlo nejen opakované zvyšování rozpočtových škrtů, ale také necitlivý postup státních úředníků při prosazování reformy veřejné správy. Považujeme za nepřijatelné, jak někteří vládní činitelé útočí v médiích na vědce, mystifikují a klamou veřejnost nepravdivými informacemi. Zvláště odsouzeníhodnou roli v tomto případě sehrál ministr školství a vědy SR Peter Pellegrini, který si pod záminkou pomoci SAV, nárokoval pro svůj resort 8 miliónů eur, které ovšem nelze využít k odvrácení nejhoršího dopadu chystaných škrtů, tj. propuštění zhruba 500 zaměstnanců SAV.

Musíme důrazně protestovat proti metodám, které vůči vědcům uplatňuje Ministerstvo vnitra Slovenské republiky. Zprávy o tom, že ministerští úředníci rozhodují o potřebnosti a společenské užitečnosti jednotlivých ústavů a oborů, zní jako z padesátých let minulého století, kdy komunističtí ideologové takto úředně třídili vědní obory na uvědomělý pokrokový výzkum a buržoazní pavědy.

Obáváme se, že plán Ministerstva financí SR vychází z chybné úvahy. Proklamovaná úspora 10,5 milionu eur bude existovat jen na papíře, ve skutečnosti dojde ke stamilionovým ztrátám. Vládou zmiňované investice ze strukturálních fondů Evropské unie, kde je SAV příjemcem 305 milionů eur, jsou striktně určeny na konkrétní projekty, a v případě kolapsu SAV nejen že nebudou vyplaceny, ale navíc vznikne povinnost již proplacené prostředky EU vrátit. Protože k významným problémům, s nimiž se dnes potýkáme v České republice, patří osud vědecké infrastruktury vybudované s podporou evropských strukturálních fondů, víme dobře, že vrátit bude nutno i evropské prostředky vložené do již dokončených investičních celků, pokud tato vědecká zařízení nebudou moci plnit svůj plánovaný účel.

Podle programového prohlášení vlády SR, která má ambici „založit dlouhodobé tendence pro hospodářský, sociální, environmentální a vědeckotechnický rozvoj Slovenska a pro zlepšení kvality života,‟ přitom „zabezpečit jednotu ekonomického, sociálního, politického a environmentálního rozvoje Slovenska‟ se zavazujete „v podmínkách trvalého sociálního dialogu‟. Jsme přesvědčeni, že takový program nelze naplnit bez značného množství vysoce kvalifikovaných odborníků ze všech oborů a silné sítě vzájemně spolupracujících vědeckých pracovišť. Vyzýváme Vás proto, aby vláda SR přehodnotila své dosavadní kroky, navázala s vědci poctivý dialog a v souladu se svým programovým prohlášením hledala cesty pro další rozvoj Slovenska.

V úctě předsednictvo spolku Věda žije!