Jste zde

Volební speciál na téma Věda a výzkum

17. 10. 2013

Oslovili jsme všechny politické strany a subjekty, které mají kandidátky ve všech krajích s dotazníkem týkajícím se podpory vědy a výzkumu v ČR. Za jednotlivé strany a subjekty nám odpověděli tito politici a političky:

ČSSD: PaedDr. Alena Gajdůšková
KSČM: Jiří Dolejš
TOP09: Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
ODS: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
SPOZ: Mgr. Bc. Zdeněk Štengl
SZ: Dr. phil. Pavel Himl
Pirátská strana: Ing. Ondřej Kolek, PhD.
Strana svobodných občanů: Ing. Petr Mach, Ph.D.


Ostatní oslovené strany a subjekty nám přes opakovanou urgenci svoje odpovědi bohužel nezaslaly. Ke každé otázce uvádíme krátký komentář Fóra Věda žije! s doplňujícími informacemi. Pořadí odpovědí stran je seřazeno podle volebního modelu CVVM (září 2013): http://cvvm.soc.cas.cz/volby-a-strany/stranicke-preference-a-volebni-model-v-zari-2013

1. Kolik finančních prostředků by měla ČR vynakládat na výzkum?

2. Jak si představujete systém hodnocení vědeckých výsledků a rozdělování financí mezi jednotlivé instituce zabývající se výzkumem?

3. Domníváte se, že by oproti současnému stavu měl být více podporován základní nebo aplikovaný výzkum?

4. Jak si představujete řízení podpory výzkumu a fungování RVVI?

5. Podporujete snahu, aby Akademie věd měla možnost vést vlastní doktorandy?

6. Podporujete zavedení školného, případně zápisného na VŠ?

7. Jak si představujete budoucnost grantové podpory základního výzkumu po ukončení činnosti GA ČRu v roce 2015?

8. Měl by stát podporovat výzkum v soukromých firmách? Měl by stát poskytovat firmám přímé finanční dotace na výzkum?