Jste zde

GRANTOVÁ AGENTURA ČR BLOKUJE PRÁCI VĚDCŮ: VÝSLEDKY SOUTĚŽE ZVEŘEJNILA TÝDEN PŘED ZAHÁJENÍM GRANTŮ

29. 1. 2013
Praha, 28.1. 2013 – Občanské sdružení Fórum Věda žije! vyjadřuje znepokojení nad aktuálním stavem systému pro zadávání grantových zpráv Grantové agentury ČR a nad činností GAČR. Nejenže se uživatelé systému musejí neustále potýkat s technickými problémy, ale GAČR také nedokázala vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku včas a výsledky veřejné grantové soutěže oznámila teprve 23. ledna 2013. Rozběh těchto grantů je přitom stanoven na začátek února 2013. Občanské sdružení Fórum Věda žije! dlouhodobě upozorňuje na problémy spojené s IT infrastrukturou GAČRu. Ty se dostaly do širšího povědomí minulý rok v květnu, kdy zcela zkolaboval systém na zadávání grantových žádostí a začátek nových grantů musel být o měsíc odložen. Předseda GAČR Petr Matějů celou situaci odůvodnil blíže neurčenými problémy při kopírování a dokonce i pravděpodobnými útoky neznámého útočníka. Předsednictvo GAČR dále uvedlo: „Na straně GA ČR došlo ihned po zjištění problému k posílení IT podpory, což by mělo přispět k bezproblémovému fungování informačního systému.“ GAČR přesto nedokázala včas vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku a výsledky grantové veřejné soutěže oznámila teprve 23. ledna 2013. Rozběh těchto grantů je přitom stanoven na začátek února 2013. Žadatelé do konce roku 2012 nevěděli, zda jejich grant uspěl nebo ne, a nemohli si proto naplánovat práci a finance na rok 2013 v patřičném předstihu. Na přelomu roku systém opět vykazoval technické problémy při zadávání online požadavků, protože byl dle slov zástupců GA ČR přetížen. Fórum Věda žije! dále upozorňuje na to, že systém pro zadávání grantových zpráv byl již v minulosti kritizován kvůli své extrémně vysoké pořizovací ceně i provozním nákladům. Výzva informatiků, pod kterou se podepsala řada odborníků z IT oblasti například z Matematicko-fyzikální fakulty UK (http://www.ceskapozice.cz/sites/default/files/file_attachments/itvyzva.pdf) uvádí, že aplikace je dílo, které bylo nesčetněkrát vyřešeno bez jakýchkoliv problémů jako běžné studentské projekty. Cena činila 9 452 645 Kč vč. DPH za vývoj aplikace a cena za správu a podporu informačního systému za 48 měsíců je 2 649 600 Kč vč. DPH. Tato cena je naprosto neúměrná nejen rozsahu, ale i kvalitě odvedené práce a permanentním problémům, které provoz systému doprovázejí. Domníváme se, že výše popsané problémy již nelze přejít poukazem na neočekávané okolnosti, ale že se jedná o dlouhodobé selhávání vedení GAČR, v čele s P. Matějů, který byl za tento problém opakovně kritizován. Neschopnost zajistit odpovídající IT řešení grantového systému sabotuje práci mnoha výzkumných pracovníků, kteří jsou buď řešiteli grantů nebo o ně žádají. Za občanské sdružení Fórum Věda žije!, Zbyšek Mošna, Helena Janíčková, Michaela Vojtková – předsednictvo občanského sdružení Fórum Věda žije! http://www.vedazije.cz/ Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce. MUDr. Mgr. Helena Janíčková, tel. 721 156 700, e-mail: smyckova@biomed.cas.cz Mgr. Michaela Vojtková, tel. 777 068 338, e-mail: michaela.vojtkova@soc.cas.cz Mgr. Zbyšek Mošna, tel. 777 202 084, e-mail: zbn@ufa.cas.cz
PřílohaVelikost
PDF icon GACR blokuje praci vedcu.pdf70.39 KB