Jste zde

Fórum Věda žije! se 17. 11. 2013 zúčastní Sametového posvícení a rozporcuje sovu

12. 11. 2013

Sametové posvícení: Porcování sovy

Fórum Věda žije! se 17. 11. 2013 zúčastní Sametového posvícení, kde za pomoci satiry představí financování české vědy. Sova, která v původním významu symbolizuje moudrost a poznání, zde bude sloužit jako zdroj financí. Směr, kterým peníze tečou, udává dvojice vlivných hráčů na politické vědní scéně, Radou vyvolený vědec (RVV), První a nejlepší předseda - Petr Matějů a Radou vyvolená odbornice (RVO)a První kolegyně Miroslava Kopicová, kteří Sovu doslova drží zapřaženou ve svém postroji. Navíc mají dostatek zkušeností, sebevědomí a vědecké erudice k tomu, aby dostatečně posoudili, zda mají peníze určené vědě sloužit potřebám vědců a vědkyň, nebo zda je lepší, aby dotekly do kapes lidí, kteří se Sovou nemají příliš společného, ale mají ty správné známé. Sova je však poměrně štědrá a občas se dokonce dostane i na vědce, vědkyně či náhodné kolemjdoucí.

Přijďte vyzkoušet své štěstí i vy!

 

Účinkují:

v hlavní roli: Sova.

Dále vystupují: M. Kopicová (RVO) a P. Matějů (RVV) a jejich přátelé dvou tváří, a v neposlední řadě vědci a vědkyně.

Co nás inspirovalo

Inspirovala nás řada uskupení a osob z podnikatelského a průmyslového sektoru, a zejména naše politická špička, ať už bývalá či ta současná: doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., Ing. Mirek Topolánek, Nečasova (potažmo Kalouskova) vláda, předsednictvo Grantové agentury České republiky, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Ing. Jiří Rusnok, a zejména dvojice prof. Petr Matějů a PhDr. Miroslava Kopicová.

Za všechny vybíráme slova bývalého ředitele ČSAD Prostějov, předsedy Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslava Hanáka: „Když vložíte sto korun do aplikovaného výzkumu, získáte 250 korun zpátky. A to v rychlých cyklech,” nebo dále: „Vstoupili jsme do takové války s Akademií věd. Chceme získat více peněz pro aplikovatelný výzkum na úkor výzkumu základního. Ta čísla jsou totiž v republice nastavena přesně opačně, než je tomu ve světě.“ Podobné silné výroky se slabou vazbou ke skutečnosti působí ve světě vědy, ve kterém musí být každé tvrzení doloženo objektivními fakty, naprosto směšným dojmem, ve světě politiky se však, bohužel, těší značné oblibě. Proto se snažíme satirou ukázat jejich absurditu.

Poděkování

Velký dík patří Josefovi Koblesovi a Martině Walterové, výtvarníkům, kteří vytvořili nádherné masky a naši milovanou Sovu!

Vaše Fórum Věda žije!

 

Tohle se nám moc líbí:

http://www.iniciativaforum.com/

http://www.youtube.com/watch?v=wwWbnnYZFgM&feature=share

https://www.facebook.com/iniciativaforum?fref=ts