Fórum Věda žije! se představilo parlamentnímu výboru