Jste zde

30. 5. 2011
Článek FVŽ

29. 5. 2011: Fórum Věda žije! odmítá Návrh změny zákona o vysokých školách

Stanovisko FVŽ Aktuální věcný návrh do budoucna fatálně ohrožuje kvalitu vysokého školství, přitom ovšem negarantuje úsporu vynakládaných veřejných finančních prostředků. Zcela nepřijatelnými jsou pak snahy o narušení samosprávnosti a politické nezávislosti univerzit.
28. 2. 2011
Článek FVŽ

24. 2. 2011: Fórum Věda žije! se představilo parlamentnímu výboru

Na 8. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seznámili zástupci Fóra Věda žije!přítomné poslankyně a poslance s nejpalčivějčími problémy řízení vědní politiky v ČR a s předmětem činnosti občanského sdružení Fórum Věda žije!
1. 2. 2011
Článek FVŽ

Zahraniční komisaři prověřují kvalitu českých vědeckých týmů

1.2.2011, www.rozhlas.cz, Petra Benešová České vědecké týmy teď procházejí zatěžkávací zkouškou. Všechny ústavy Akademie věd postupně kontrolují v těchto týdnech zahraniční komisaři. Zajímají se o kvalitu výzkumu, personální zajištění a také úspěchy vědců na mezinárodním poli. Vedení Akademie věd dostane souhrnné výsledky na začátku dubna. Celý článek zde.
20. 1. 2011
Článek FVŽ

20. ledna 2011 - Záznam diskuse "Metodika hodnocení výsledků výzkumu" v Praze

Občanské sdružení Fórum Věda žije! a iniciativa pedagogů Už se na to nemůžeme dívat uspořádaly ve čtvrtek 13. ledna dvě panelové diskuse věnované otázkám hodnocení vědecké a výzkumné práce. Pražská diskuse „Metodika hodnocení výsledků výzkumu“ proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy a věnovala se dosavadnímu vývoji, současnému stavu a především připravovaným změnám stávající metodiky, pro kterou se vžilo označení „kafemlejnek“. Záznam diskuse sledujte zde.        
17. 1. 2011
Článek FVŽ

17. ledna 2011 - Záznam diskuse "Perspektivy technických věd" v Brně

Sledujte záznam diskuse "Perspektivy technických věd" pořádané 13.1.2011 Fórem Věda žije! v Brně. Odhalte problémy koncepce české vědní politiky, nalezněte slabá místa výzkumu v technických vědách, hledejte spolu s Fórem Věda žije! novou strategii financování a hodnocení výzkumu vývoje a inovací na stránkách http://www.primyprenos.cz/detail.php?zaznam=1012&year=2011

Stránky