Jste zde

6. 10. 2011
Článek FVŽ

5.10.2011 - Vláda schválila odvolání členů RVVI

Vláda na svém jednání 5. října 2011 schválila odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Očekávaná obměna RVVI, s níž premiér Nečas otálel řadu měsíců a nyní ji přislíbil uskutečnit do konce tohoto měsíce, bude jasným sdělením o vládním přístupu k vědní politice. Dosud omílaná klišé o "prioritách" a "významu vědy" totiž ostře kontrastují s tristní skutečností, že Česká republika postrádá efektivní a transparentní koncepci a systém řízení vědy a výzkumu.
1. 7. 2011
Článek FVŽ

29. 6. 2011 - Konference „Právní rámec reformy vysokých škol“ - Praha, Liechtenštejnský palác

Zástupci Fóra Věda žije! se zúčastnili konference „Právní rámec reformy vysokých škol“ uspořádané 29. června 2011 z iniciativy nově jmenovaného náměstka MŠMT Ivana Wilhelma v rámci projektu IPn Reforma terciálního vzdělávání. Cílem této konference bylo vyvolat širší diskuzi zástupců akademické obce o sporných bodech návrhu věcného záměru nového zákona o vysokých školách (dále Návrh), jenž byl v uplynulém období vypracován MŠMT prakticky bez účasti odborné veřejnosti a po svém zveřejnění na podzim 2010 sklidil kritiku ze stran univerzit a dalších institucí.
22. 6. 2011
Článek FVŽ

26. 6. 2011 - Haňka a Kopicová pracují na Prioritách výzkumu, vývoje a inovací

Usnesení Vlády ČR o Prioritách Usnesením č. 244 ze dne 6. 4. 2011 vláda České republiky schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu experimentálního vývoje a inovací (dále Priority). Priority mají sloužit k zacílení účelové a části institucionální podpory VaVaI a efektivizaci využívání veřejných prostředků. Tato opatření budou zapracována v roce 2012 a budou pak sloužit pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI. Priority budou podkladem pro:                 
30. 5. 2011
Článek FVŽ

29. 5. 2011: Fórum Věda žije! odmítá Návrh změny zákona o vysokých školách

Stanovisko FVŽ Aktuální věcný návrh do budoucna fatálně ohrožuje kvalitu vysokého školství, přitom ovšem negarantuje úsporu vynakládaných veřejných finančních prostředků. Zcela nepřijatelnými jsou pak snahy o narušení samosprávnosti a politické nezávislosti univerzit.
28. 2. 2011
Článek FVŽ

24. 2. 2011: Fórum Věda žije! se představilo parlamentnímu výboru

Na 8. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seznámili zástupci Fóra Věda žije!přítomné poslankyně a poslance s nejpalčivějčími problémy řízení vědní politiky v ČR a s předmětem činnosti občanského sdružení Fórum Věda žije!

Stránky